INFORMATIE HUISARTSPRAKTIJK DOUDE VAN TROOSTWIJK/GOOSKENS – Huisartsenpraktijk Frankenslag – Den Haag
Frankenslag 160 2582 HX Den Haag
Header afbeelding

INFORMATIE HUISARTSPRAKTIJK DOUDE VAN TROOSTWIJK/GOOSKENS

In onze praktijk zijn drie huisartsen en een huisarts in opleiding werkzaam:


Mevr. M.L. Doude van Troostwijk (Marie Lou), 
huisarts (ma, wo, vrij)
Dhr. T.P. Gooskens  (Thomas), 
huisarts (ma, di , do, vrij)
Dhr. B. Spaans ( Bas) 
huisarts (di, woe, do, vrijochtend)  

Mevr. V. Nout  ( Vera), huisarts in opleiding ( ma, di, do, vrij)

 

Van links naar rechts de huisartsen Doude van Troostwijk , Gooskens en Spaans

BEREIKBAARHEID PRAKTIJK

De praktijk is telefonisch bereikbaar van 8.00-17.00 uur via 070 355 83 85.

Als u de praktijk belt zijn er afhankelijk van het tijdstip 4 keuzemogelijkheden:
1. Spoed: voor levensbedreigende situaties.
2. Herhaalrecept: voor het bestellen van uw herhaalmedicatie.
3. Assistente: als u een afspraak wilt maken of een vraag heeft.
Voor vragen en afspraken maken zijn de assistentes bereikbaar van: 8-10.30, 11.30-12.30 en 14-16 uur. Buiten deze tijden is de praktijk tussen 8-17 uur bereikbaar voor spoed.
4. Telefonisch spreekuur: van 11.00-11.30 uur voor korte vragen aan de huisarts of voor het opvragen van uitslagen van onderzoeken.

Van 10.30-11.00 uur en van 12.30-14.00 uur is de praktijk alleen voor dringende gevallen bereikbaar, via 070 355 83 85keuzetoets 1.

Wanneer dringende hulp nodig is en de praktijklijn bezet is, kunt u gebruik maken van het spoednummer: 070 350 25 54

U kunt de praktijk ook via ons mailadres bereiken: praktijkdoudegooskens@frankenslag.nl  Houdt u er echter rekening mee dat u mogelijk niet dezelfde dag wordt teruggemaild. Let op: dit praktijkmailadres is geen beveiligd mailadres. Het door u mailen van (gevoelige) medische gegevens is op eigen risico. Uw huisarts of de assistente zal gebruik maken van secure email (uitgezonderd van algemene vragen). Via ons patiëntenportaal (zie Online regelen) kunt u beveiligd met ons mailen.

SPREEKUREN

Het spreekuur is dagelijks volgens afspraak. Om een afspraak te maken kunt u van 8-10.30, 11.30-12.30 en van 14-16 uur bellen met 070 355 83 85, keuzetoets 3. Het eenvoudigst maakt u een afspraak met ons via ons online Patiëntenportaal.

TELEFONISCH SPREEKUUR van 11.00-11.30 uur

Voor het opvragen van uitslagen of korte vragen kunt u dagelijks de huisartsen direct via het telefonisch spreekuur spreken: 070 355 83 85, keuzetoets 4.

VISITES

Kunt u echt niet naar de praktijk komen, dan kunt u een visite aanvragen bij de assistente. Visites het liefst aanvragen vóór 10.00 uur ’s ochtends op telefoonnummer 070 355 83 85, keuzetoets 3.

BEREIKBAARHEID BUITEN KANTOORTIJD: DE SMASH DOKTERSDIENST

Van 17.00-8.00 uur en op zon- en feestdagen kunt u voor dringende gevallen, die niet kunnen wachten tot de volgende werkdag, bellen met de huisartsenpost Hadoks op telefoonnummer 070 346 96 69 www.hadoks.nl.

HERHAALRECEPTEN

Herhaalmedicatie kan 24 uur per dag worden aangevraagd via de receptenlijn: 070 355 83 85, keuzetoets 2.
U wordt gevraagd om uw naam en geboortedatum, naam van het medicijn (met sterkte en dosering) en de naam van uw huisarts(praktijk) in te spreken.
Indien de medicatie voor 10 uur ’s ochtends wordt aangevraagd dan kunt u de medicatie 2 werkdagen later bij uw apotheek afhalen.

SPOEDEISENDE HULP

Indien er sprake is van een levensbedreigende situatïe, waarbij elke seconde telt, belt u meteen het landelijke alarmnummer: 112. Voor overige spoedgevallen: 070 350 25 54
Voor spoedeisende hulp zoals kleine trauma’s (hechtwonden, verstuikingen e.d.) kunt u ook terecht bij uw huisarts. Uw komst moet (indien mogelijk) van tevoren telefonisch bij de assistente aangemeld worden.